masterplan Fatima Weert

[18-10-2011 | 5132 views]

Locatie

Fatima Weert

Opdrachtgever

Wonen Limburg

Programma

Masterplan 120.000m2 revitalisatie/nieuwbouw woningen, woonzorgcomplex en maatschappelijke wijkvoorzieningen.

Links

Looimolenstraat Weert
Spoorstraat en Nieuwstraat Weert
Binnenmolen Weert

Toelichting

In 2004 is gestart met een grondige analyse van de leefbaarheid en bouwkundige staat van de wijk. In nauwe samenwerking met de corporatie, gemeente en bewoners is een Masterplan ontwikkeld, waarbij op strategische plekken wordt ingegrepen.

Cruciaal is het behoud van de ‘ziel’ van de wijk! Daarom is gekozen voor een combinatie van renovatie én vervangende nieuwbouw in plaats van volledige sloop van de wijk.
De architectuur van deze nieuwbouw is geïnspireerd op de typische vormgeving van de oorspronkelijke- en gerestaureerde woningen.

Na realisatie heeft de wijk de status ‘Beschermd stads- en dorpsgezicht’ verkregen.Tags: