Wozoco met tuinderskas óp het dak

[11-12-2014 | 5639 views]

Uniek energiezuinig woonzorgcomplex De Wiejerd in Montfort met een tuinderskas bovenóp het dak; cityfarming als dagbesteding voor de bewoners!<

In het beeldkwaliteitsplan werd voor dit project een carré-boerderij-achtige bebouwing met kap voorgeschreven, aansluitend bij de overige bebouwing in Montfort.
Een kap is voor een woonzorgcomplex met zorgappartementen normaal gezien een loze ruimte; een extra investering zonder enige meerwaarde.

Wij hebben de noodzaak voor een kap omgebogen tot een unieke extra woonkwaliteit door deze uit te voeren als tuinderskas. Zo kunnen de bewoners op tafelhoogte naar hartenlust tuinieren en hun eigen voedsel verbouwen, in een comfortabele omgeving en beschermd tegen wind en regen.

Automatisch gestuurde klapramen reguleren oververhitting in de zomer. Bovendien zijn de zuidelijke/westelijke dakvlakken voorzien van PV-cellen, waardoor directe zoninstraling wordt voorkomen.

Het gebouw is zeer energiezuinig ontworpen. Zo is de gebouwschil zeer hoogwaardig met zware thermische isolatie en hoge luchtdichtheid.

Voor de installatie is gekozen voor een individueel all-electric-systeem. De ruimteverwarming wordt verzorgd door infrarood-stralingspanelen, deze zijn 2x zo efficiënt ten opzichte van traditionele elektrische verwarming.

De energievraag wordt grotendeels op locatie opgewekt met ruim 520m2 PV-panelen op de kasdaken.

Maximale flexibiliteit is gegarandeerd door het gebouw uit te voeren in een zogenaamde ‘dragerstructuur’. De gevels, dragende wanden en ontsluitingsstructuur zijn vastgelegd, maar hierbinnen is iedere indeling mogelijk. Zo is er in de plint van het gebouw in 4 units een medisch centrum voorzien. In de toekomst kunnen deze units middels het plaatsen van enkele lichte scheidingswanden met geringe kosten worden opgebouwd tot 4 zorgwoningen.

De woningen zelf kennen een unieke layout met slechts 3% verkeersruimte (normaal 10-15%). Hierdoor blijft maximale ruimte over als leefgebied voor de bewoners en zijn de bouwkosten met circa 10% gereduceerd.

Link

Woonzorgcomplex De Wiejerd in Montfort