Sneller en beter bouwen met BIM

[23-09-2014 | 6365 views]

Door een gebouw vooraf virtueel te ‘bouwen’ in een 3d Bouw Informatie Model (BIM) worden alle knelpunten en mogelijke bouwfouten vooraf opgespoord. Resultaat: snellere bouwtijd en eliminatie van faalkosten!<

Aan de hand van de eerste schetsen worden de contouren van het gebouw direct vanaf het begin ingevoerd in een 3d-model. Aan alle bouwdelen wordt aanvullende informatie toegevoegd over maatvoering, materialisatie en prestaties.

Zo ontstaat één zeer intelligent gebouwmodel waaruit alle benodigde informatie op eenvoudige wijze kan worden gereproduceerd, zoals plattegronden, gevels en doorsneden, maar ook details, uittrekstaten en impressies. Door alle aanvullende gegevens van constructeur, aannemer en installateur toe te voegen aan het centrale BouwInformatieModel ontstaat feitelijk een virtueel gebouw.

Alle informatie wordt gecombineerd en middels een zogenaamde clash-controle worden alle problemen opgespoord. Denk bijvoorbeeld aan leidingwerk dat door een constructieve balk is getekend. Bovendien kunnen met het BIM complexe simulaties worden uitgevoerd, bijvoorbeeld op gebied van brandveiligheid of energiehuishouding.

Doordat vooraf alle knelpunten zijn opgespoord en de exacte onderdelen al virtueel zijn samengevoegd, kunnen bouwdelen eenvoudig ge(pre)fabriceerd worden en just-in-time op de bouwplaats worden aangeleverd. Volgens een strakke planning worden alle onderdelen probleemloos op de bouwplaats geassembleerd en wordt het bouwproces gestroomlijnd. Reductie in bouwtijd van 50-75% is hierdoor inmiddels mogelijk!

Sinds 2014 levert Wauben Architects volledige Bouw Informatie Modellen in Autodesk REVIT, vanaf concept- tot en met werktekeningen-fase.
Drie gecertificeerde BIM-modelleurs met een ruime architectonische- en bouwkundige achtergrond staan garant voor een optimale integratie van het specifieke gebouwontwerp in een virtueel 3d gebouwmodel. Het geleverde BouwInformatieModel is bij uitstek geschikt om specifieke bouwkundige, constructieve- en installatietechnische detailinformatie toe te voegen, clashcontrole uit te voeren en gebruik in exploitatie- en beheerfase.

Meer weten? Wij spreken graag alle mogelijkheden persoonlijk door!