Verdygo, een revolutie in afvalwaterzuivering

[11-10-2012 | 5961 views]

In een uniek samenspel van architectuur en duurzame technologie ontwikkelen WaterschapsBedrijf Limburg én Wauben Architects een innovatief concept voor afvalwaterzuivering in de 21e eeuw.

De voordelen op een rij:
► zuivering van water bij de bron, minimaliseren van infrastructuur
► flexibel en schaalbaar, aanpasbaar aan iedere specifieke situatie
► volledig energieneutraal door eigen productie wind- en zonne-energie
► zeer compacte lay-out, 80% ruimtebesparing
► zeer snelle bouwtijd met prefab bouwpakket, 8-10 weken van start tot oplevering
► géén grondwerk noodzakelijk, alle componenten bovengronds
► vrij van overlast, zuiveringsproces ín de tuinderskas
► herkenbare expressieve uitstraling

Het Verdygo-concept bestaat uit modulaire elementen, gebaseerd op een standaard tuinderskas.
Tussen deze hoofddraagconstructie worden tanksegmenten geklemd; schakeling van deze elementen maakt iedere gewenste tankafmeting mogelijk.

Alle filter- en installatie-componenten zijn gesitueerd in standaard containers, eveneens exact afgestemd op de modulemaat.
Naast een zeer snelle bouwtijd is vervanging van een defect component zeer eenvoudig: de betreffende container wordt uitgewisseld en de installatie is direct weer in bedrijf!

De karakteristieke schoorstenen zorgen voor natuurlijke ventilatie (mét luchtwassers) en collectie van passieve zonnewarmte voor slibverwerking.
Het volledig zuiddak van de kas is voorzien van zonnecellen én alle schoorstenen zijn voorzien van windmolens. Alle benodigde elektriciteit wordt met deze hernieuwbare bronnen bovenop de installatie opgewekt!

Verdygo stap voor stap:
1. hemelwaterbuffer (niet nodig bij infiltratie)
2. filters voor verwijdering vaste afvalproducten
3. waterpompen/compressors voor watertransport en luchttoevoer naar tanks
4. buffer-tanks
5. tanks voor biologisch NEREDA zuiveringsproces
6. nabehandeling (optioneel) voor aanvullende zuivering / slibbehandeling
7. terugwinning pomp-energie middels spindel-turbines
8. buffer gezuiverd water

Meer weten? Neem direct contact met ons op!

Zie ook: website Verdygo
Zie ook: nieuwsreportage L1