Opmerkelijke resultaten Ronde-Tafel-gesprekken met corporaties

[10-11-2011 | 4336 views]

Wauben Architects is specialist in revitalisatie van bestaande wijken in een krimpende regio. Om in de toekomst het resultaat van onze wijkaanpak te blijven verbeteren zijn wij ruim een jaar geleden in gesprek gegaan met corporaties, bouwers en overheden.

Bij revitalisatie denk je in eerste instantie aan het opknappen van woningen, infrastructuur en openbare ruimten.
Als de wijk echter als onaantrekkelijk wordt beschouwd, heeft het opknappen slechts een beperkt resultaat, dat bovendien enkel voor de inwoners van de wijk merkbaar is.
De wijkaanpak kan enkel succesvol zijn als ook het imago wordt verbeterd.

“Soms moet je de ziel uit de wijk halen om het imago te verbeteren.”

“Branding vóór renoveren!”

“Imagoverbetering is nauwelijks stuurbaar.”

Volledige sloop van een wijk lijkt in principe de slechtste oplossing. Bruikbare gebouwcasco’s worden vernietigd en de sociale netwerken verdwijnen. Enkel als de infrastructuur niet meer voldoet, zou integrale sloop een optie kunnen zijn.

De beste resultaten worden behaald bij een nauwkeurige maatwerk-aanpak. In intensieve workshops met de bewoners worden specifieke slechte plekken geïdentificeerd, die (gedeeltelijk) worden gesloopt. Met vervangende nieuwbouw op deze plekken wordt een gedifferentieerd aanbod met starters- en zorgwoningen gerealiseerd.

“Met het uitponden van slechte woningen geef je de regie uit handen.”

“Kijk naar de mensen, niet naar het plaatje!”

“Mobiliseer ambassadeurs van de wijk.”

Het inpassen van duurzame materialen en energiebesparende maatregelen in bestaande wijken moet zorgvuldig gebeuren. Respect voor karakteristieke elementen en historische structuren staat centraal.
De huidige focus op huur zorgt ervoor dat duurzame renovatie slechts beperkt op beperkte schaal plaatsvindt. Investeringen van de corporatie zorgen immers voor lagere woonlasten voor de bewoner. Door gebruik te maken van een integraal woonlastenmodel (huur + energie) kan duurzame revitalisatie van wijken grootschalig worden opgestart.

“De combinatie van wonen en zorg, met duurdere huur, is een groeiende markt.”

“Optiepakketten aanbieden bij renovatie blijkt niet te werken, bewoners vinden het altijd te duur.”

>“Huur moet worden gekoppeld aan energieprestatie!”


De Ronde-Tafel-gesprekken hebben een schat aan informatie opgeleverd, die we -samen met onze ruime praktijkervaring- hebben verwerkt in een innovatieve wijkaanpak. In de toekomst kunnen we zo nóg beter kunnen inspelen met specifieke maatwerk-oplossingen voor het revitaliseren van onze geliefde wijken.

>Meer weten? Wij maken graag persoonlijk kennis om mee te denken bij de aanpak van jouw wijk!

Zie ook: projecten revitalisatie bestaande wijken