Geluksarchitectuur: ‘Form follows Happiness’

[01-02-2018 | 3008 views]

Stel je voor, een gebouw of omgeving waarin je gezonder wordt, je goed voelt en écht gelukkiger wordt…

Vanuit een ultieme klantfocus heb ik een unieke nieuwe ontwerpmethodiek ontwikkeld die volledig is gebaseerd op de geluksbeleving van de bewoner.

Was het vroeger vooral de specifieke functie die architectuur bepaalde, gevat in het beroemde citaat ‘Form follows Function’ van Louis Sullivan.
Vanaf nu is er geluksarchitectuur, waarbij architectuur wordt gedefinieerd door bewonersgeluk; ik noem het ‘Form follows Happiness’.

Met als resultaat meetbaar gelukkigere bewoners én een gigantische toegevoegde waarde van 4 triljard euro en potentieel rendement van ruim 2000%!


 


Holistische benadering van bewonersgeluk

Bewonersgeluk wordt holistisch benaderd als een combinatie van gezondheid en welzijn, waarbij zowel fysieke, mentale als sociale aspecten worden meegenomen.

Met als resultaat gebouwen of openbare ruimten die zich volledig aanpassen aan de specifieke behoeften en wensen van de bewoners op dat moment:

Fysiek

► je circadiaans ritme (biologische klok) wordt herijkt door nauwkeurige dosering van de juiste hoeveelheid en kleur daglicht en -aanvullend hierop- kunstmatige verlichting.
► de lucht die je inademt is van zeer hoge kwaliteit -als frisse berglucht-, met hoge zuurstof- negatieve ionenconcentratie en laag CO2-gehalte.
► ruimten zijn akoestisch aangenaam met afgestemde nagalmtijden en reductie van geluidsoverlast.
► de organisatie van gebouw en omgeving stimuleert tot beweging met aantrekkelijke voetgangers- en fietszones
► een dynamische inrichting zorgt voor afwisselende houdingen voor verschillende activiteiten.

Mentaal

► je hebt volledig controle over het binnenklimaat; ramen zijn naar behoefte te openen.
► temperatuurniveaus en luchtvochtigheid wordt automatisch aangepast aan veranderende omstandigheden en kan volledig individueel worden ingesteld.
► je ontstresst in serene, groene ruimten en wordt gestimuleerd tot activiteit en beweging in prikkelende omgevingen.
► het ruimtelijk ontwerp met hoge mate van transparantie en vides biedt een unieke beleving met riant uitzicht op groene omgeving.
► toepassing van hernieuwbare- en circulaire materialisatie zorgt voor een positieve bijdrage aan de ecologische footprint.

Sociaal

► gangen worden vervangen door een parelsnoer van aantrekkelijk vormgegeven collectieve verblijfsruimten.
► ruimten worden zo georganiseerd dat je elkaar meermaals per dag op natuurlijke wijze tegenkomt als broedplaats voor informele ontmoetingen.
► verschillende -ogenschijnlijk ongerelateerde- functies worden gecombineerd in een dynamische omgeving om kruisbestuiving en innovatie te faciliteren.
► in grote openbare gebieden worden luwe plekken geïntroduceerd, die stimuleren tot verblijven, ontmoeten en gezamenlijke activiteiten.
► een uitdagende inrichting van collectieve ruimten stimuleert tot gezamenlijk sport en spel.

De transformatie van het kantoor GGD Zuid-Nederland is volledig volgens deze unieke ontwerpmethodiek ontwikkeld en dus het eerste praktijkvoorbeeld van geluksarchitectuur.


 


Maatschappelijke en economische opbrengst van geluksarchitectuur

Investeren in geluk loont!

De meerkosten van geluksarchitectuur zijn zeer beperkt, slechts 1% van de totale kosten.
Maar het potentiële effect op de bewoners is enorm: als je gelukkiger bent is je motivatie, productiviteit en participatie tot wel 15% hoger en ziekteverzuim 50% lager!

Ter vergelijking: investeren in duurzaamheid en energiebesparing kost eveneens 1% van de totale kosten, maar heeft slechts een effect op 1-1,5% van de kosten.

Naast halvering van de kosten voor gezondheidszorg is het rendement op je investering ruim 2000%.
Dit is zelfs 2x zoveel als de totale huisvestingskosten, deze gebouwen verdienen zichzelf dus direct dubbel terug!

 


 

Geen tijd te verliezen dus: word ook gelukkiger en laat mij jouw dagelijkse omgeving transformeren tot geluksarchitectuur!