Stedenbouw op de rand van chaos

[02-09-2016 | 6199 views]

Een innovatieve aanpak om de kwaliteit van stedelijk leven radicaal te verbeteren…

Als stedenbouwkundig ontwerper, balancerend op de Rand van Chaos, heb ik een ‘vloeibare’ stad ontwikkeld, waarin de natuurlijke omgeving, infrastructuur en gebouwen zijn verstrengeld op elk schaalniveau. Het resultaat is een ongelooflijk duurzame en efficiënte leefomgeving – met een potentiële besparing van ruim één biljoen dollar per jaar!

Mijn onderzoek naar de wetenschap achter stedenbouwkundig ontwerpen leidde tot een schokkende conclusie: niemand weet precies hoe een stad moet worden ontworpen!

Het resultaat is zichtbaar in steden over de hele wereld en wordt door jou iedere dag ervaren: files, luchtvervuiling, krottenwijken en een steeds kleiner wordende natuurlijke leefomgeving voor de weelderige biodiversiteit van onze planeet.

En stel je voor wat er gebeurt als de wereldbevolking stijgt tot 9 miljard in 2040 (…).


 

De oorzaak

Het is niet een kwestie van nader onderzoek en bijsturen, maar een diepe systeem crisis…

Om dit te begrijpen duiken we diep in de basisstructuur van onze complexe maatschappij.
Ieder complex systeem heeft twee verschillende fasen: orde en chaos. Je kunt ‘orde’ voorstellen als een vaste, bevroren toestand (zoals ijs) en ‘chaos’ als een ongrijpbare gasvormige toestand (zoals stoom).
Als je kijkt naar de meest optimale fase ligt deze top op exact op de grens tussen orde en chaos, genaamd de Rand van Chaos. Dit is de plek waar evolutionaire sprongen gemaakt worden en de grote revoluties in onze geschiedenis hebben plaatsgevonden. Dit is de fase die we zouden moeten nastreven!

Ontwerpers en politici hebben echter altijd gezocht naar orde. En hoe complexer de samenleving werd, hoe meer orde werd nagestreefd – met modernistische ontwerpers als hoogtepunt.
Het probleem met deze ‘bevroren’ steden is duidelijk: het is een omgeving die geen mogelijkheid van aanpassing kent, die continu achter de hedendaagse behoefte van de samenleving aanloopt.


 

Het idee

We moeten op zoek naar de Rand van Chaos, naar een meer ‘vloeibare’ stad. Een dergelijke structuur is stabiel en tegelijkertijd flexibel aan te passen aan veranderende behoeftes.

Zoals het mengen van verschillende ingrediënten voor een cocktail, stel ik voor om infrastructuur en gebouwen te mengen op alle ruimtelijke schaalniveaus van de stad.
Autosnelwegen, wegen en trottoirs stromen continu door in openbare ruimte, atria en gebouwen, tot aan gangen en kamers toe.

De ruimte in deze verstrengelde stad is heeft geen specifieke functie. Het is vrij stromende ruimte, die kan worden gebruikt en hergebruikt voor alle denkbare stedelijke activiteiten!

De onregelmatige fractale structuur, die zo ontstaat, is complementair met de natuurlijke omgeving rondom de stad.
Op deze manier is een ononderbroken natuurlijk landschap aanwezig, tot in elk haarvat van de stad. Hierdoor is de noodzakelijke interactie met de natuur mogelijk, voor lokale voedsel- en energieproductie én integrale afvalverwerking.

Deze radicale nieuwe benadering van stedenbouw betekent niet dat we alle bestaande steden moeten slopen. We kunnen op één plek beginnen en groeien van buitenaf de stad in. Iedere stad kan zo geleidelijk worden omgevormd tot een stad op de Rand van Chaos.

De efficiëntie van deze organisatievorm is ongelooflijk: een vermindering van de infrastructuur met meer dan 50 % en levensduurverlenging met 300%! Het resultaat is een wereldwijde besparing van meer dan één biljoen dollar per jaar!

Het is goed te beseffen, dat in deze tijden van crisis wij (als menselijke beschaving) balanceren op de Rand van Chaos.
Nú is het moment om deze radicaal vernieuwende ideeën te verspreiden en onze wereld volledig te veranderen (…)!


 

First presented live at TEDxMaastricht BrainTrain on September 3rd 2013.