diensten

 

Architectuur

 

Ontwerpfase
► analyse en haalbaarheidstudie
► schetsontwerp / voorlopig ontwerp / definitief ontwerp
► vervaardigen situatietekeningen / terreininrichting / terreinprofielen
► vervaardigen bouwkundig tekenwerk (plattegronden, gevels, doorsneden, details)
► vervaardigen hoogkwaliteit digitale projectpresentaties
► verzorgen van professionele (bewoners)-presentaties
► coördinatie en gespreksleiding van workshops en brainstormsessies

Omgevingsvergunning
► toetsing bestemmingsplan
► coördinatie projectbesluit / wijziging bestemmingsplan
► toetsing bouwbesluit
► vervaardigen bouwbesluit tekeningen
► toetsing gebruiksbesluit
► vervaardigen indelingstekeningen gebruiksbesluit
► toetsing activiteitenbesluit

Bouwfysica
► berekenen Energieprestatie (EPN)
► berekenen warmtetransmissie (isolatiewaardes, koudebruggen)
► berekenen ventilatievoorzieningen
► berekenen spuivoorzieningen
► berekenen nagalm

Advisering
► kleurstelling en materialisatie
► bouwmethoden en -technieken
► ontwikkeling energieconcept
► energiescan

Contractvorming
► vervaardigen bouwkundig bestek
► vervaardigen installatietechnisch bestek woningbouw
► vervaardigen bestektekeningen
► begeleiden aanbestedingsprocedure
► vervaardigen verkoop/verhuurtekeningen

Bouwvoorbereiding
► projectcoördinatie
► vervaardigen werktekeningen

Projectmanagment
► directievoering incl. verslaglegging en opleveringsrapportage
► uitvoeringsbegeleiding
► coördinatie stuurgroep/bouwteam/klankbordgroep

<< terug naar boven

 

 


 

Stedenbouw

► opstellen gebiedsvisie
► ontwerp structuurplan / masterplan
► opstellen beeldkwaliteitsplan
► supervising deelprojecten
► vervaardigen hoogkwaliteit digitale projectpresentaties
► verzorgen van professionele (bewoners)-presentaties
► coördinatie en gespreksleiding van workshops en brainstormsessies

<< terug naar boven

 


 

Interieur

 

Ontwerpfase
► analyse en haalbaarheidstudie
► schetsontwerp / voorlopig ontwerp / definitief ontwerp
► vervaardigen interieur tekenwerk (plattegronden, gevels, doorsneden, details)
► vervaardigen hoogkwaliteit digitale projectpresentaties
► verzorgen van professionele presentaties
► coördinatie en gespreksleiding van workshops en brainstormsessies

Contractvorming
► vervaardigen Technische Omschrijving interieur
► vervaardigen bestektekeningen
► begeleiden aanbestedingsprocedure

Bouwvoorbereiding
► projectcoördinatie
► vervaardigen werktekeningen

Projectmanagment
► directievoering incl. verslaglegging en opleveringsrapportage
► uitvoeringsbegeleiding
► coördinatie stuurgroep/bouwteam/klankbordgroep

<< terug naar boven

 


 

Virtual Reality (VR)

► vervaardigen fotorealistische Virtual Reality- / visualisatie-modellen
► vervaardigen 3d walkthroughs, 3d animaties, artist’s impressies
► produceren volledige projectanimaties met virtueel projectbezoek

Lees meer over onze Virtual Design Studio

<< terug naar boven

 


 

Bouw Informatie Model (BIM)

► vervaardigen en beheren van Bouw Informatie Model (Autodesk REVIT)
► BIM-coördinatie
► CAD/CAM en 3d-2d conversies

Bekijk BIM-demo

<< terug naar boven