De Egge Brunssum

[12-10-2011 | 5399 views]

Locatie

De Egge Brunssum

Opdrachtgever

Weller

Programma

Revitalisatie van de voormalige mijnwerkerskoloníe

Toelichting

Uitgangspunt bij de herstructureringsvisie was het koesteren van de tuinstadfilosofie van architect J. Stuyt.
Op een aantal plekken was het stedelijk weefsel aanzienlijk aangetast. Renovatie op deze plekken was niet meer mogelijk. Middels kleinschalige en nauwkeurige ‘chirurgische ingrepen’ is de structuur van de wijk gerepareerd tot een gave compositie.

Wij hebben de volledige revitalisatie begeleigd, van analyse en planvorming tot beeldkwaliteitsplan en supervising tijdens de uitvoering. De wijk heeft in 2009 de status Beschermd Stads- en Dorpsgezicht gekregen.