Rozengaard Brunssum

[16-10-2011 | 5965 views]

Locatie

De Rozengaard Brunssum

Opdrachtgever

Weller

Programma

Revitalisatie van de voormalige mijnwerkerskoloníe

Toelichting

Vanaf 2005 is in ruim 3 jaar een van de grootste probleemwijken in Parkstad Limburg getransformeerd tot een juweeltje!
De bewoners zijn zeer nauw betrokken bij de planvorming. Bewonersactiegroep ‘Tegengas’, in de beginperiode de grootste tegenstander van de revitalisatie, heeft zich ontwikkeld tot de een stuwende kracht in de wijk en exploiteert op dit moment het lokale buurthuis ‘De Hoeskamer’.

Wij hebben gekozen voor grootschalige renovatie van bestaande woningen in combinatie met de introductie van een nieuwe straat met nieuwbouwwoningen dwars door de grote achterterreinen. De Rozengaard is zo omgevormd van een homogene wijk met sociale woningbouw tot een gedifferentieerde wijk waarin een divers woningaanbod is te vinden.

De wijk heeft in 2009 de status Beschermd Stads- en Dorpsgezicht gekregen.


Tags: